Casa Națională de Asigurări Sociale este autoritatea administrativă centrală din subordinea Guvernului, care administrează şi gestionează sistemul public de asigurări sociale.

Misiunea CNAS constă în realizarea politicilor sociale ale statului orientate spre garantarea drepturilor sociale ale cetăţenilor prin administrarea sistemului public de asigurări sociale şi gestionarea bugetului asigurărilor sociale de stat.
Gestionarea bugetului asigurărilor sociale de stat

Evidența plătitorilor și a contribuțiilor de asigurări sociale la Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat (BASS)

20 958 - plătitori de contribuții înregistrați la BASS
423 153 plătitori de contribuții la BASS la evidență
799 329 persoane asigurate la evidență
161 contracte de asigurare socială primare şi 441 contracte adiţionale, înregistrate
100% conturi a plătitorilor de contribuţii completate cu informații veridice
A fost perfecționat schimbul electronic a informației cu Serviciul Fiscal de Stat privind confirmarea achitării/neachitării contribuției de asigurări sociale de stat pentru perioada de desfășurarea activității în baza patentei de întreprinzător

Începând cu 1 iulie, a fost simplificată procedura de luare la evidență în calitate de plătitor de contribuții la BASS și de asigurat în sistemul public de asigurări sociale a persoanelor fizice care desfășoară activități independente, precum și în partea ce ține de declararea contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii de persoanele menționate

166 707 accesări ale contului personal de asigurări sociale înregistrate prin intermediul Sistemului Informațional “ACCES CPAS”.
Digitalizarea serviciilor publice prestate mediului de afaceri
Curiosity about life in all its aspects, I think, is still the secret of great creative people.
Curiosity about life in all its aspects, I think, is still the secret of great creative people.
Curiosity about life in all its aspects, I think, is still the secret of great creative people.
Curiosity about life in all its aspects, I think, is still the secret of great creative people.
Stabilirea și evidența plății prestaţiilor sociale
Pe parcursul anului au fost stabilite:
 • 31 197 pensii
 • 40 324 pensii reexaminate
 • 313 pensii în baza acordurilor internaționale
 • 14 458 alocații sociale de stat
 • 31 344 indemnizații adresate familiilor cu copii
 • 15 023 indemnizații de maternitate
 • 4 006 indemnizații paternale
 • 177 421 indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă
 • 831 indemnizații în cazul decesului unuia dintre soți
 • 12 811 bilete de tratament balneosanatorial
 • 192 alte prestații sociale
1 200 000
beneficiari deserviți, dintre care....
674 891
beneficiari de pensii aflați la evidență
84 557
beneficiari de alocații sociale de stat aflați la evidență
33 825
beneficiari de indemnizație lunară pentru creșterea copiilor luați la evidență
~
Acte legislative implementate în domeniul stabilirii pensiilor și prestațiilor sociale
 • Majorarea alocațiilor lunare de stat cu 250 lei începând cu 1 aprilie 2023, în temeiul Legii nr.121/2001cu privire la protecția socială suplimentară a unor categorii de populație.
 • Stabilirea ajutorului de deces în cuantum de 5000 lei în cazul decesului veteranilor acțiunilor de luptă pentru apărarea integrității teritoriale și independenței Republicii Moldova.
 • Reexaminarea pensiilor pentru vechime în muncă a procurorilor, în legătură cu majorarea salariului procurorului în exerciţiu cu 1300 lei.
 • Indexarea pensiilor și a unor prestații sociale cu 15 % pentru 751 893 beneficiari.
 • Asigurarea evidenţei plăţii compensaţiei la energie sub formă monetară, începând cu 01.11.2023.
 • Întreprinderea tuturor măsurilor necesare pentru a fi preluată de la direcţiile de asistenţă socială, stabilirea şi plata unor ajutoarelor materiale anuale, de la 01.01.2024.

Acorduri bilaterale în domeniul securităţii sociale implementate:

 • 16 acorduri bazate pe principiul proporţionalităţii
 • 4 acorduri bazate pe principiul teritorialităţii.

De la 01.01.2023 în vigoare Acordul în domeniul securităţii sociale dintre Republica Moldova şi Republica Elenă – recepţionate peste 200 cereri de solicitare a pensiei.


De la 01.12.2023 în vigoare Acordul dintre Republica Moldova şi Republica Italiană în domeniul securităţii sociale.

Acte legislative implementate în domeniul stabilirii indemnizațiilor

familiilor cu copii

 • Tații angajați în câmpul muncii pot solicita concediul paternal de 14 zile pe parcursul a 12 luni de la nașterea copilului.
 • Cuantumul indemnizației paternale constituie 100% din venitul mediu lunar asigurat realizat la toate unitățile unde activează tatăl copilului în ultimele 3 luni.
 • Tata și mama pot împărți concediul de îngrijire, conform disponibilității fiecăruia, până la împlinirea vârstei de 3 ani a copilului.
 • Cuantumul indemnizației unice la nașterea copilului pentru anul 2023 a crescut până la 10 932 lei.
 • O nouă opțiune pentru persoanele care solicită indemnizația lunară pentru creșterea copilului: 90% din venitul asigurat pentru o perioadă de 12 luni din data acordării concediului de îngrijire a copilului
Campania de informare „Fii părinte informat, cunoaște-ți drepturile”.
~
Măsuri de susținere a familiilor ucrainene cu copii
Indemnizația unică la nașterea copilului;

Indemnizația lunară pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 2 ani;

Indemnizația lunară de suport pentru creșterea până la vârsta de 3 ani a copiilor gemeni sau a mai mulți copii născuți dintr-o singură sarcină.
~
Implicarea activă în campaniile naționale

Ziua Europei 2023 în cadrul Orășelului European

Congresul Diasporei

Expoziția „Fabricat în Moldova”

Campania „Biblioteca de sub brad”

Campania Națională „Înverzirea Plaiului”
Participarea periodică la târgul de cariere

Diplomă pentru contribuție substanțială în susținerea și promovarea transformării digitale și aportul incontestabil la dezvoltarea și modernizarea tranzacțiilor online și a domeniului Finteh în Republica Moldova, precum și cu ocazia marcării celor 10 ani de la lansarea Serviciului guvernamental de plăți electronice MPay

Priorități pentru anul 2024
Prioritatea 1
Prognozarea pe termen mediu 2025-2027 a tuturor indicatorilor BASS conform metodologiei bugetării pe programe şi în termenele stabilite, precum şi monitorizarea, analiza și raportarea executării indicatorilor aprobaţi ai BASS pentru anii 2023-2024
Prioritatea 2
Înregistrarea, monitorizarea și asigurarea evidenţei la nivel național a tuturor categoriilor de plătitori și a contribuţiilor acestora la BASS, precum și asigurarea dezvoltării şi menţinerii funcționalității Registrului de stat al evidenței individuale
Prioritatea 3
Stabilirea, reexaminarea, recalcularea și indexarea în termen a pensiilor și altor prestații sociale în corespundere cu cadrul normativ în domeniu
Prioritatea 4
Menţinerea capacităţii de finanţare în termen şi în cuantum deplin a tuturor prestaţiilor sociale
Prioritatea 5
Reproiectarea și implementarea noului Sistem Informațional „Protecţia Socială”, ceea ce va contribui la definitivarea activităților de modernizare a tuturor serviciilor publice prestate de CNAS
Prioritatea 6
Promovarea continuă a serviciilor electronice prestate de CNAS, inclusiv regîndirea unor servicii publice prin îmbunătățirea și automatizarea proceselor interne de activitate
Prioritatea 7
Reorganizarea şi optimizarea proceselor de activitate a CNAS
Prioritatea 8
Centralizarea proceselor de stabilire a indemnizaţiilor pentru familiile cu copii şi indemnizațiilor paternale cu regionalizarea acestora
Prioritatea 9
Preluarea stabilirii şi evidenţa plăţii pentru 11 tipuri noi de prestaţii sociale
Elena ȚÎBÎRNĂ
Directoare generală a CNAS

Pe parcursul anului 2023, Casa Națională de Asigurări Sociale şi-a orientat eforturile spre dezvoltarea continuă a domeniului de asigurări sociale, avînd ca prioritate sporirea accesibilității și calității serviciilor publice prestate pe domeniile de gestiune. La fel, am continuat cooperarea cu toţi actorii din societate şi cu organizaţiile omoloage din alte state, pentru a stabili un parteneriat extins, pentru a inova şi a găsi soluţii rapide şi eficiente de modernizare.

Gestionarea eficientă a bugetului asigurărilor sociale de stat, evidenţa transparentă a plătitorilor şi a contribuţiilor la buget, stabilirea conformă şi evidenţa plăţii pensiilor şi altor prestaţii sociale, sînt domeniile de activitate unde abilităţile şi capacităţile profesionale ale echipei Casei Naţionale, în continuare urmează a fi consolidate pentru a obţine rezultate remarcabile şi a asigura cel mai înalt nivel de satisfacţie a populaţiei.

Ne dorim și în anul 2024, să aliniem activitatea noastră la cele mai bune practici internaționale pentru a garanta servicii publice calitative în domeniul asigurărilor sociale - acoperirea populației cu servicii publice prin acces, calitate și echitate.

OPINIA TA CONTEAZĂ!
Completează chestionarul de evaluare a satisfacției beneficiarilor de serviciile publice prestate de CNAS
CONTACTAȚI-NE
This site was made on Tilda — a website builder that helps to create a website without any code
Create a website